Indicatori de performanță generali privind calitatea serviciului de furnizare
FURNIZOR S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.