Anunțuri, licitații, vânzări

ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în București, Calea Rahovei nr. 266 – 268, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului de pe langă Tribunalul București sub nr. J40/19/1991, având CUI RO 414118, organizează în data de 7 august  2024 ora 13:00 la adresa din București, Calea Rahovei nr. 266 – 268, Sector 5, Licitație competitivă deschisă cu strigare pentru vânzarea în bloc a Activului constând în 11 Centrale Hidroelectrice de Mică Putere (CHEMP-uri) situate în bazinul hidrografic al râului Suceava. Centralele sunt compuse din teren, construcții și echipamente, toate deținute de Electromagnetica S.A.

Vânzarea se face în întregime, pentru tot Activul (toate cele 11 Centrale Hidroelectrice de Mică Putere), nu în mod individual sau fracționat. Vânzarea se realizează prin transferul întregii activități de producere energie electrică, desfășurată în cadrul Activului ce se vinde în bloc, incluzând imobilele, mijloacele fixe, obiectele de inventar, stocurile de mărfuri, activele mobile necorporale, angajații, contractele cu clienții și furnizorii.

La ședința de Licitație se pot prezenta persoane juridice române sau străine care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a Licitației. Se pune la dispoziția participanților un Caiet de Sarcini ce conține prezentarea Activului și Regulamentul Licitației. Acestea sunt disponibile pe site-ul ELECTROMAGNETICA S.A., la adresa https://electromagnetica.ro/anunturi-licitatii-vanzari.

Prețul de pornire al Licitației este de 29 milioane RON. Se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale.

Garanția de participare la Licitație este de 5 milioane RON.

Prețul Caietului de Sarcini este de 15.000 RON.

Perioada de desfășurare a Licitației va cuprinde următoarele etape:

– publicarea Anunțului Licitației pe site-ul ELECTROMAGNETICA S.A. și cel puțin într-un ziar;

– publicarea pe site-ul ELECTROMAGNETICA S.A. a Caietului de Sarcini, a Regulamentului Licitației și a altor informații relevante legate de Activ și/sau Licitație și orice actualizări la acestea;

– perioada de vizionări a Activului, de clarificări, verificare documente de calificare, durează până la data limită pentru depunerea documentației de calificare. Răspunsurile la clarificări vor fi postate pe site-ul ELECTROMAGNETICA S.A., la adresa https://electromagnetica.ro/anunturi-licitatii-vanzari.