Prezentare generală

Fondată la 27 noiembrie 1930 sub denumirea de “Standard Electrica Română”, societatea ELECTROMAGNETICA s-a constituit ca principalul producător de echipamente de telecomunicaţii din România.

În prezent ELECTROMAGNETICA este o companie cu capital integral privat, listată la Categoria Premium B.V.B
ELECTROMAGNETICA este recunoscută ca producător şi furnizor tradiţional de echipamente de distribuţie şi măsurare a energiei electrice, soluţii de iluminat cu LED, subansamble electrice şi electronice, subansamble metalice şi din mase plastice injectate, scule şi matriţe, subansamble auto, sisteme de siguranţă a traficului feroviar. De asemenea, este orientată către producţia de energie verde şi tehnologii destinate creşterii eficienţei energetice.

Toate produsele sunt realizate conform normelor şi standardelor naţionale şi europene. Produsele sunt proiectate şi dezvoltate în propriul departament de cercetare-proiectare al companiei şi au un grad înalt de integrare, graţie diversităţii de tehnologii de fabricaţie pe care societatea le deţine.
Sub titulatura de ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, societatea oferă servicii de închiriere pentru spaţiile excedentare, administrând peste 32.000 mp de spaţii de închiriat la sediul central din Bucureşti, cu destinaţia de birouri, depozite, producţie, prestări servicii şi săli de conferinţa. Gradul de ocupare este de peste 93%.
Evoluţia viitoare a societăţii are în vedere desfăşurarea unui mix de activităţi complementare care să ofere stabilitate pe termen lung, precum şi derularea de activităţi adiacente care să permita valorificarea superioară a resurselor existente.

Prezentare-Electromagnetica
Misiune, Viziune, Valori

Misiunea managementului de la cel mai înalt nivel si a angajaţilor Electromagnetica este să ofere produse și servicii performante bazate pe tehnologii noi pentru a satisfice pe deplin clienţii, promovând o dezvoltare sustenabilă și durabilă cu accent pe responsabilitatea socială si prietenoasa cu mediul, având in vedere in acelasi timp interesul acționarilor săi.
In viziunea asumata de managementul companiei, este esenţiala dezvoltarea de produse si metode rezultate din activitatea proprie de cercetare – proiectare urmărind astfel extinderea în domenii complementare, cu potenţial înalt de creştere, ce asigura valorificarea superioara a resurselor de cercetare dezvoltare şi a bazei sale tehnologice.
De asemenea, Electromagnetica își asuma responsabilitatea pentru tot ceea ce produce, in deplin respect fata de lege, fata de clienţi si fata de celelalte parti interesate, asigurând susţinerea produselor si serviciilor puse la dispoziţie pe piaţa pe perioada de garanţie dar si in post-garantie.
Valorile care definesc și modelează permanent identitatea companiei și cultura organizațională sunt :

  • Creativitatea:                          Suntem inovativi și căutăm să aplicăm de fiecare dată cele mai noi tehnologii și cele mai potrivite soluții;
  • Etica în afaceri:                      Constituie fundamentul relațiilor noastre comerciale, bazate pe onestitate, integritate, comunicare și încredere reciprocă;
  • Responsabilitatea socială: Considerăm angajații noștri drept una din cele mai importante resurse si căutam să îi motivăm si sa le asiguram cele mai bune conditii de munca precum si o instruire continuă;
  • Protecția mediului:               Acționăm responsabil pentru ocrotirea mediului, atat prin promovarea produselor eficiente energetic cat si prin măsurile de colectare selectiva sireciclare asigurate in locurile de productie;
  • Adaptabilitatea:                    Ne adaptăm permanent cerințelor pieței, căutând și descoperind noi oportunități, dar rămânând constant centrați pe nevoile si asteptările acționarilor.