Producție de energie electrică
Schema de amenajare Hidroenergetică a râului Suceava
Broșura de prezentare: “Valorificarea potențialului hidroenergetic al bazinului râului Suceava”
Prezentare microhidrocentrale pe râul Suceava
Film de prezentare a MHC
Date de contact

Uzina Hidroelectrică Rădăuți

Ionel PARASCA – Manager Uzina Hidroelectrică Rădăuți

Telefon:0745 025 003